Lid worden

Samen Veilig Ondernemen

“Ik zie soms dingen gebeuren in de straat waar ik m ’n bedenkingen bij heb. Hoe pak je zo iets dan aan?” 

Inbraken, vandalisme, cybercrime of ondermijnende criminaliteit… het zijn problemen waar veel ondernemers op bedrijventerreinen mee geconfronteerd worden. Verloedering en onveiligheid kunnen een succesvolle bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Samenwerking tussen publieke en private partijen biedt dan de oplossing.  

Een bedrijventerrein dat veilig is en voelt trekt meer bonafide ondernemerschap en werknemers aan. Daarom wil Duurzaam Donkersloot samenwerken aan het behoud van een veilige werkomgeving.